ขั้นตอนการสั่งชื้อ

 ท่านสามาถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- เลือกสั่งซื้อสินค้าที่ท่านต้องการ ระบุจำนวน และคลิก “สั่งซื้อ”

- หากยังไม่ล็อกอินระบบ ท่านสามารถเลือกการ เข้าสู่ระบบ แบบ สมาชิก, แบบ FACEBOOK หรือ แบบ Guest ได้

- เมื่อระบบทำการ เข้าสู่ระบบ สมบูรณ์ ท่านจะต้องทำการกรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และ/หรือ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

- และเลือกวิธีการชำระเงินของท่าน

- เมื่อท่านทำการชำระเงินค่าสินค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง อีเมล์ ไปยืนยันการสั่งซื้อ ตาม อีเมล์ ที่ได้ระบุไว้ในเบื้องต้น

 

**  นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ (Cancellation Policy Order)  **

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • - ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกจากบริษัทไปเท่านั้น
 • - ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่มีค่าดำเนินการ
 • - บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากได้คำสั่งการยกเลิกคำสั่งชื้อจากลูกค้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ 
 • - หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-106415 ,  080-032-8009  , 087-996-1019 
 • - หรือแจ้งผ่านที่อีเมล์  beautyonethailand@hotmail.com  หรือช่องทางข้อมูลติดต่อที่ทางบริษัทให้ไว้

 

 

**  นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า (Return Policy)  **

 
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาด
ที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • - กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 • - ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • - สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านลูกค้ารับสินค้ามา หรือสินค้ายังไม่ได้ทำการเปิดใช้ 
 • - เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าเป็นตัวอื่นที่ทดแทนให้ตามที่ตกลงไว้
 • - ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อกับทางบริษัทฯ  โทร. 053-106417 , 080-032-8009 , 087-996-1019

 

 

**   เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า/นโยบายการยกเลิก/คืนสินค้า หรือบริการของทางบริษัท ข้อมูลดังนี้  **
 
 • - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด หรือลูกค้าได้ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ของทาง-     บริษัทเท่านั้น 
 • - บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านลูกค้า หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน 
 • - บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 
 • - ถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้า ในสต๊อก ไม่ครบตามต้องการ (ของท่านลูกค้า) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินตามยอดที่โอนมาให้กับทางบริษัท
 • - ถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วที่ได้รับไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ สามารถส่งเปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 10 วัน 
 • - ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบโอนเงินสด แล้วไม่ต้องการสินค้ารุ่นเดิม ลูกค้าสามารถ เปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่น ที่มีมูลค้าสินค้า ตามยอดเงินได้ เปลื่ยนหรือคืนสินค้า     ภายใน 10 วัน
 • - ในกรณีที่ชำระยอดเงินแล้วต้องการ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าสามารถทำได้ โดยโทรแจ้งที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ที่เบอร์โทรศัพท์ 
 •    โทร. 053-106417 , 080-032-8009 , 087-996-1019
 • - ในกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางบริษัท สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่แกะกล่องใช้งาน ไม่มีรอยการเปิดใช้งาน
 
 
 
 
 
 
 

 

Visitors: 60,554